slider restaurant
Promo

Ubytovací řád

1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

2. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin.

5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit při příjezdu v cenách dle platného ceníku.

7.  V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace.

8. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

9. Je zakázáno přemisťovat nábytek a další zařízení pokoje.

10. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna, vodovodní kohoutky a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

11.  Za ztrátu klíče je host povinen uhradit částku 5000,-.

12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.

13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

14. V penzionu nejsou povolena domácí zvířata.

15. V penzionu je přísný zákaz kouření!!!

16. Zákaz vstupu osobám, jež nejsou evidovány v ubytovací knize.

17. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má majitel penzionu právo ukončit pobyt a tím pádem propadá i předem placená úhrada za pobyt.

18. Důležitá tel. čísla: Hasiči 150, Policie 158, Záchranná služba 155.

Ubytovací řád je platný od 1. 7. 2017